Tobaksspinnarstämman

Program 2019

TOBAKSSPINNARSTÄMMAN 2019

PROGRAM 
Lördag 29 juni

19.00 Välkomstkonsert med Mattias Helje, Jonas Åkerlund och Wiliam Olsson

Polskeakut, buskspel och dans. Servering. Ordenshuset

22.00 Skivsläpp och konsert. Anders Rosén och Jonas Åkerlund

Söndag 30 juni

18.30 Stora lärarkonserten, Nås kyrka

Kyrkan bjuder sedan på kaffe i Ordenshuset. Polskeakut, buskspel och dans. Servering.

22.00 Sena timmen. Konsert i hemmiljö. Mats Edén och Joel Bremer

Måndag 1 juli

18.30 Spelmansstämma

Uppspel, danskväll med spelmanslag. Buskspel. Servering. 

Visstuga, kolbullar

Under hela helgen ordar vi en mängd kurser i dans och spel från västerdalarna. Kolla runt här på hemsidan.