Tobaksspinnarstämman

Om stämman

Föreningen Tobaksspinnarstämman bildades för att vi ville skapa en mötesplats för alla som älskar västerdalsmusiken. Redan från början satsade vi hårt på kvalitet när det gäller våra inbjudna lärare och vårt kursutbud. Efter många års hårt arbete kan vi idag stolt säga att vi lyckats. Varje sommar kommer de främsta representanterna för vår musik till Nås för att hålla kurser i dans och låtspel. Och varje år kommer en massa fantastiska kursdeltagare för att lära, tanka och sprida entusiasm.

Förutom stämman ordnar vi tillsammans med Nås hembygdsförening – den årligen återkommande vallåtskvällen Natt vid Nåsen.

Vi arbetar helt ideellt med små medel till vårt förfogande. Utan all hjälp skulle vi aldrig rott detta iland.

Namnet Tobaksspinnarstämman har vi tagit för att hedra minnet av Nåsspelmannen Bramans Erik Eriksson. Efter honom finns några av våra vackraste melodier bevarade och hans yrke var tobaksspinnare.