Tobaksspinnarstämman

Våra lärare

VÅRA LÄRARE I LÅTSPEL

Joel Bremer har gått på djupet inom flera svenska folkmusiktraditioner. Han har spelat med Ole Hjorth,  Sparf Anders och Pers Hans. Men den här kursen kommer naturligtvis att fokusera på Västerdalmusik. I 20-årsåldern lärde Joel känna Wille Toors, och kort därefter Hans Lisper, i Malung. De gjorde, på olika sätt, djupt intryck och idag är Joel en av ytterst få som spelar deras säregna musik. Han har även spelat med Kalle Almlöf och Anders Rosén – även de stora förebilder. Joel hörs ofta i samspel med Simon Simonsson och är utbildad musiker och fiollärare på musikhögskolan i Stockholm.

Mats Edén är en av de som grävt djupast i den värmländska folkmusiktraditionen. Han har en rad skivor bakom sig, bl a med gruppen Groupa. Vid sidan  om fiolspelet är han en skicklig durspelman. Till vardags undervisar Mats på musikhögskolan i Malmö och han är en framträdande kompositör, både av låtar och av modern konstmusik. På kurserna han håller detta år kommer han att lära ut egna låtar. Besök hans hemsida här: http://www.matseden.se

Mattias Helje spelar traditionsmusik från norra västerdalarna och östra norge. Genom sitt rytmiska dansspel har blivit en förebild för många yngre spelmän. Särskild kärlek har han ägnat låtarna från sin hemby Lima. Till vardags arbetar han som smed i den högre skolan. Han har gett ut ett flertal skivor, bl a soloskivan Smedjelåtar. Besök hans hemsida här: https://www.heljesmedja.com

Lars Hökpers för stilenligt spelt efter Tillmännen från Dala-Floda vidare. Men han är också känd som kompositör av en mängd låtar som blivit en del av vår gemensamma låtskatt. Han är en uppskattad lärare och har gett ut flera skivor. På sin kurs kommer han att lära ut egna låtar. Han har också med sig ett nothäfte till försäljning.

Jonas Åkerlund är sedan många år en flitigt turnerande musiker och van pedagog, med många tankar kring både musiken och spelteknik. Jonas kan höras på en lång rad CD-skivor med bl.a  Anders Rosén, Josefina Paulson, Lure, Esbjörn Hazelius, Ulrika Gunnarsson och Tritulen.

VÅRA LÄRARE I DANS

Klas af Edholm har under flera år fördjupat sig i danserna från Västerdalarna och gränstrakterna mot norra Värmland. Han har utbildat sig bland annat vid Dans och cirkushögskolan i Stockholm och arbetar sedan dess som frilansande danspedagog och musiker. På den här kursen kommer vi att få lära oss den för Västerdalarna och Värmland typiska hallingen. Stort fokus kommer att ligga på att hitta en härlig och svängig dans, oavsett förkunskaper.

Viktor Oskarsson har utbildat sig vid Dans- och cirkushögskolan i Stockholm, men kommer själv från Värmland norra delar och har lärt sig dansa springlek av Perjos-Lars Halvarsson. Under kursen kommer vi fokusera på en springlekskaraktär från Lima i Västerdalarna.

Amanda Östling är utbildad vid Dans och cirkushögskolan i Stockholm. Hon är en lyhörd dansare som i sin undervisning visar på samspelet mellan dans och musik. Att dansa är att musicera, med kroppen som instrument. Under kursen kommer vi att lära oss dansa svängigt till Västerdalsmusiken i form av polska respektive bakmes. Amanda är också en mycket skicklig klarinettist, och har utbildat sig vid musikhögskolan.